Gemeente Lelystad

UWV, en dan nu de gemeente Lelystad, wat heeft dit met elkaar van doen en waarom op een site over hufters?
Ik zal het u proberen uit te leggen.

Als je geen werkt hebt, om wat voor reden dan ook dan heb je in Nederland meestal recht op een inkomen. ik zeg meestal, omdat in sommige situaties het mogelijk is dat je geen recht op inkomen hebt.
Dit kan zijn omdat je geprobeerd hebt de zaak te belazeren en je hiervoor wordt gestraft, of omdat er een fout is gemaakt door de burger die een verkeerde of te late aanvraag heeft ingediend.
Het kan ook door een fout van een overheidsinstantie. In mijn situatie heeft het UWV mij een verkeerde uitkering gegeven die ik heb moeten terug betalen.
Over deze periode had ik recht op een andere uitkering, maar die is natuurlijk te laat aangevraagd. Je kan immers geen uitkering met terugwerkende kracht aanvragen.
De schade die je hierdoor oploopt kan enorm hoog zijn.
En dan moet je maar zien dat je wat terug kunt vorderen in de vorm van een schadeclaim. andere opties zijn er immers niet of nauwelijks.

Na een lange werkperiode heb je recht op WW. Als je ziek bent dan kom je soms in aanmerking voor een ziektewet of WIA uitkering.
Maar als een verzekeringsarts van het UWV zijn werk niet goed doet dan kom je in de bijstand terecht. (wel op tijd aanvragen anders krijg je wederom niets) Let wel op dat je alles netjes opgeeft. Want als je voor je buren een boodschap doet en je betaald met € 10,00 en je krijgt € 0,20 terug en je buur zegt laat die 20 cent maar zitten en je meld dit niet dan ben je de lul en kan het je zomaar duizenden euro’s kosten.
Je bent een dief, een oplichter en in het ergste geval krijg je ook nog een strafblad.
Maar hoe zit dit nu andersom. De gemeente maakt een foutje. in mijn geval vermoedelijk een foutje van ongeveer € 7.077,98.
vermoedelijk omdat ik de fout wel zie, maar de gemeente niet wil onderzoeken. minachting van de burger, ik ben een ambtenaar en ik (wij) maken geen vouten met een V? of was het nu een F?

Het hoe en waarom?

In 2015 heb ik mij vanuit de WW bij het UWV ziekgemeld.
Na een tweede WW periode heb ik mij in 2016 opnieuw ziek gemeld.
In beide situaties heeft de ziektewet mijn ziektebeeld afgewezen.
Uiteraard is er bezwaar gemaakt en volgden hier diverse rechtszaken.
Een uitgebreid verslag vind u op gelinkte sites zoals https://uwv.news


Omdat de WW periode voorbij was en ik volgens het UWV geen recht had op een ziektewetuitkering kwam ik in de bijstand terecht.
tot november 2016 (enkele maanden) kreeg ik bijstand vanuit de gemeente Epe omdat ik daar tijdelijk woonachtig was.

Vanaf november 2016 t/m november 2018 kreeg ik bijstand vanuit de gemeente Lelystad. Op dit moment zit ik opnieuw in de ziektewet / WIA omdat ik achteraf toch wel ziek bleek te zijn.

Wel ziek? niet ziek? ja en nee!!
Na een lange gerechtelijke procedure en een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Raad van Beroep is in 2019 bepaald dat ik ziek ben en dit is door de Raad van Beroep dan ook in maart 2020 uitgesproken. Hoj Hoj Ho!! UWV hufters en dan nu ook nog de gemeente Lelystad.

Het UWV moet mij alsnog een ziektewet / WIA uitkering met terugwerkende kracht uitbetalen. We zijn inmiddels een jaar verder en wat denkt u? Juist ja, een deel is uitbetaald. Voor het overige lopen er nog tientallen bezwaren en rechtszaken.

En dan nu de gemeente Lelystad

Het UWV betaald mij over dezelfde periode als de periode waarover ik bijstand heb gekregen voor een groot deel meer uit aan ziektewet en of WIA uitkering. Logisch gevolg is dat de bijstand over deze periode door mij moet worden terug betaald.
Om te voorkomen dat er geld zou verdwijnen verrekend het UWV mijn nieuwe inkomen met de bijstand. Lekker makkelijk zou je denken. Helaas blijkt dit niet zo te zijn.

het UWV vraagt aan de gemeente Epe en Lelystad wat er over een bepaalde periode bruto aan mij is uitgekeerd.
De gemeente Epe geeft tot op de cent nauwkeurig op wat zij hebben uitgekeerd. Het UWV heeft dat bedrag over gemaakt aan de gemeente Epe. Over de gemeente Epe heb ik dan ook niets te melden.

De gemeente Lelystad geeft ook door aan het UWV wat ik aan bruto bijstand uitbetaald heb gekregen. Dit gaat in twee delen omdat er binnen deze periode sprake is van ziektewet en WIA. Dit zijn binnen het UWV twee verschillende afdelingen die geen informatie met elkaar delen, althans, dat is wat zij zeggen. Er is immers ook een verzekeringsarts van de afdeling ziektewet die mij aanvalt op het feit dat ik een schadeclaim heb lopen van € 14.000.000,00. Deze informatie hoort thuis bij de afdeling invorderen en heeft dus niets van doen met een verzekeringsarts van de afdeling ziektewet.
Deze arts heeft meer fouten gemaakt en er loopt dan ook een aangifte wegens discriminatie en een klacht bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Maar goed, dit heeft niets van doen met de gemeente.

De gemeente Lelystad geeft het volgende op aan het UWV:
ziektewetperiode 15 november 2016 t/m 6 maart 2017 € 4.812,31
Wia 6 november 2017 t/m 6 november 2018 € 30.345,35

totaal 15 november 2016 t/m 6 november 2018 € 35.157,66

Net als bij de gemeente Epe zet ik al mijn uitkeringsspecificaties in een Exel sheet en tel deze bij elkaar op.
Verder neem ik de twee jaarspecificaties en tel deze ook bij elkaar op. en vergelijk beide uitkomsten met elkaar.
Door een foutje bij de gemeente Lelystad zit er een klein verschil tussen de jaaropgaven en de maandspecificaties. Dit heeft te maken met een aantal dagen die ik teveel heb ontvangen en later terug heb betaald.
Hierdoor is de jaarspecificatie € 781,19 hoger.
Belangrijker is dat het totaal bedrag over deze periode € 28.097,68 bedraagt. Een verschil van € 35.157,66 – € 28.097,68 = € 7059,98

Ach, weet je, iedereen kan een foutje maken. maar ja, als het net zo complex is als bij mij dan zou je daar als burger snel overheen kijken. Je hebt het vertrouwen in een organisatie die je voor een dubbeltje de nek omdraait. En laten we eerlijk zijn, de wachttijden bij de overheid zijn zo lang dat als iedereen waarbij iets fout gaat zou reclameren, dan komen de ambtenaren niet meer aan hun kopje koffie toe en worden de wachttijden alleen maar langer.

Weet je, je kan het natuurlijk ook in één keer goed doen!
Je kunt de burger ook in één keer antwoord geven door gewoon op de juiste toets te drukken als de burger meld dat er iets niet goed gaat. Hoe simpel is het?
je weet dat er ruim € 35.000 wordt terug gevraagd.
Je kijkt naar de jaaropgaven en telt deze twee bij elkaar op en 1,2,3 je ziet dat er iets niet klopt.

Maar nee hoor, meneer ………… van de gemeente Lelystad weigert het te controleren. hij heeft het volste vertrouwen in de berekening van zijn collega. Hij blijft roepen dat ik heb gekregen waar ik recht op heb. En ik blijf terug roepen dat het hier niet om gaat. Het gaat om een terugbetaling. Maar nee hoor, alles is keurig betaald herhaalt de ambtenaar. Na een lange discussie heb ik herhaaldelijk gezegd het gesprek te beëindigen. Aan deze meneer valt immers geen enkele eer te behalen. Zelfs als de gemeente gelijk heeft, dan nog is het te idioot voor woorden dat hij niet even in de computer kijkt.

Overigens heb ik dit al besproken op het kantoor van de gemeente op 2 februari 2021 en in een tweede brief op 22 februari 2021 gevraagd om uitleg / specificatie van de € 35.157,66

Ik heb hem verteld dat ik bezwaar ging maken tegen zijn beslissing. Op 4 maart 2021 is dit dan ook gedaan. Tevens heb ik hem verteld dat ik dit in de media ga brengen. Bij deze dus alvast een begin.

Nou beste lezers,
Is deze ambtenaar een hufter?
Ik heb mijn mening, maar moet voorzichtig zijn.
Ik laat dit dan ook aan U.

wordt vervolgd

Op donderdag 15 april 2021 heeft er een mediation plaatsgevonden in het gemeentehuis Lelystad.

Aanwezig waren een mediator en een mediator in opleiding, een jurist van de gemeente en ik zelf met mijn begeleidster.

De Jurist had net als ik een berekening gemaakt en kwam nagenoeg op hetzelfde uit als hetgeen ik had berekend. Hiermee heeft hij navraag gedaan hoe dit kan aan de ambtenaar die mijn verzoek niet wilde onderwerpen aan een onderzoek.
Deze ambtenaar kwam terug met een soort van uitleg dat de gemeente meer kosten maakt dan de bruto uitkering die je krijgt.

Hij zelf kon het ook niet goed overzien en gaat hier uitleg over vragen. Ook werd de opmerking gemaakt dat het UWV deze extra premie misschien wel had moeten verrekenen.

Vreemd is dat de gemeente Epe hier dan weer niet over praat.
Voor zover ik weet is dit allemaal landelijk geregeld.

Ja, en dan? Hoe nu verder?
Als een jurist het niet weet, hoe moet een burger het dan weten?
Voor mij blijft in elk geval overeind staan dat als een burger een vraag stelt aan een ambtenaar en hij zegt dat hij het niet wil nakijken of controleren dan blijft bij mij de titel hufter een feit.

Nu maar weer afwachten wat zijn onderzoek gaat opleveren.
Voor mij staat in elk geval vast dat je nooit meer terug moet betalen als hetgeen je op papier hebt gekregen.
Simpel weg, als achteraf blijk dat je recht hebt op een bedrag van € 2000,00 dan is het niet de bedoeling dat de gemeente hier een deel van inhoud waardoor je maar € 1500,00 per maand over houd.
Afwachten maar weer!

Wordt vervolgt

6 mei 2021

We zijn inmiddels drie weken verder.
Maar weer een mailtje richting de mediator hoe het nu eigenlijk staat met deze in mijn ogen toch wel heel simpele zaak.

Nog dezelfde dag een reactie met excuses dat het zo lang heeft geduurd. maar dinsdag 11 mei 2021 staat er een gesprek gepland en zal er duidelijkheid komen.

12 mei 2021

Ik krijg een berichtje van de mediator dat de definitieve berekening nog niet is gemaakt, maar alles wijst er op dat er inderdaad een fout is gemaakt.

Hoe komt het dat de ziek thuiszittende burger die niets om handen heef toch zo vermoeid is en zich bij een vermoeidheidskliniek heeft moeten aanmelden? (eigen bijdrage buiten de normale eigen bijdrage € 960,00 in 24 termijnen van € 40,00 per maand)

Laat ik deze kosten maar als een deel van de schadevergoeding naar voren brengen.

Wordt vervolgd